Skip to content

Katodická ochrana

Konference, kurzy, školení

Výsledky 1 - 5 z 5

Certifikační kurz Chalupki

Podle normy ČSN EN 15257 musí být pracovníci v oblasti katodické ochrany certifikováni do jednoho nebo několika stupňů podle své odborné způsobilosti v konkrétních aplikačních sektorech.

Recertifikační kurz Chalupki

Kurz je zaměřen na aktualizaci znalostí odborné způsobilosti v sektoru A.2 Kovové konstrukce uložené v půdě nebo ve vodě.

Certifikační a recertifikační zkoušky Chalupki

Zkoušky na stupeň 1,2 a 3. odborné způsobilosti v sektoru A.2 Kovové konstrukce uložené v půdě nebo ve vodě podle normy ČSN EN 15257 pro pracovníky v oblasti katodické ochrany.

Certifikační kurz on-line

Certifikační kurz můžete absolvovat také on-line přes internet, přečtěte si více o jeho výhodách


Přepínač jazyků

 


ATEKO, s.r.o.
Přemyslovců 29
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Tel/Fax: 596 625 171